Exportutveckling

 

Vår kompetens baseras på många års erfarenhet av arbete med exportverksamhet i säljande och ledande positioner i ett antal branscher.

Från arbete i olika företag har vi en unikt bred erfarenhet av olika typer av internationella säljkanaler: Agenter, distributörer, dotterbolag, OEM, egna säljare, koncernsäljbolag eller inne i kundens marknadsorganisation.

Ett särskilt intresse är de utvecklingsmöjligheter som ofta finns i verksamhet där man på olika sätt jobbar via återförsäljare eller agenter.

Erfarenheter och kunskap från området är givetvis värdefulla men vi vill också bidra med kreativitet, ifrågasättande och till att hitta nya lösningar.

 

Exempel på konsultinsatser:

  • Stöd för utveckling av arbetet via olika säljkanaler eller representanter.
  • Framtagande av marknadsplaner av olika slag, tex för nya marknader eller produktintroduktioner.
  • Stöd för organisationsutveckling av det internationella sälj (marknads) arbetet.
  • Utbildning / coachning av exportsäljare - ASM
  • Coachning / ledningsstöd till säljledare
  • Stöd eller resurs vid planering och genomförande av marknadsaktiviteter
  • Analys av exportverksamheten med förslag på utveckling och förbättringar

Awance kan erbjuda olika tjänster för att bidra till utvecklingen av ert säljarbete via agenter, distributörer och andra säljkanaler.

Awance Affärsutveckling AB - 070-644 84 08 - anders@awance.se - Daggstigen 12 - 93151 Skellefteå