Om Företaget

Den grundläggande tanken för Awance verksamhet är att hjälpa företag (främst regionalt) att bli konkurrenskraftigare och effektivare genom att utveckla affärer, organisation och medarbetare.

Målsättningen är att insatserna ska bidra till ”förtjänstfulla framsteg” och verkligen föra framåt mot bättre affärer och nöjdare medarbetare.

 

Awance bidrar till företags och organisationers utveckling med egna resurser men även genom samverkan med andra tjänsteleverantörer inom nätverket.

Awance Affärsutveckling AB ägs och drivs av Anders Wistemar, som har en unik erfarenhetsbank utifrån bl.a. jobb som lärare, säljare och chef på olika nivåer.

 

 

  • Anlita Awance när ni känner att det vore bra med ”ögon utifrån” som ifrågasätter er verksamhet och ställer de besvärliga frågorna

 

  • Anlita Awance när ni behöver hjälp med att se nya lösningar för framtiden och vill ha en katalysator i strategidiskussionerna

 

  • Anlita Awance när ni har medarbetare som behöver utvecklas eller är nya i sin roll som t.ex. exportsäljare eller mellanchef.

 

  • Anlita Awance när ni har grupper där ni vill utveckla samarbetet och få större engagemang

 

 

  • Anlita Awance när ni vill utveckla er exportverksamhet via olika säljkanaler och återförsäljare

 

 

Efter att ha jobbat i många olika säljande och ledande funktioner så har jag bestämt mig för att försöka dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter, främst det som gäller exportutveckling och ledarskap.

Min grundläggande utbildning och erfarenhet som ämneslärare är till stor nytta i arbetet både som säljare och ledare.

Näringslivserfarenheten och mitt stora kontaktnät gör att jag kan koppla ihop företagens behov med min egen eller andras expertis på ett bra sätt.

 

Awance Affärsutveckling AB - 070-644 84 08 - anders@awance.se - Daggstigen 12 - 93151 Skellefteå