Organisatorisk Hälsa

 

Att fokusera på de faktorer inom ledarskap och organisation som ger positiva effekter på den psykosociala arbetsmiljön, ger inte bara nöjdare medarbetare utan också förbättrad effektivitet och större engagemang.

Mycket inom detta område handlar om tydlighet, tydlighet i ansvarsfördelning, processer och beslut.

 

Grunden för att medarbetare ska trivas är ett klart ledarskap där man får veta vad som förväntas, hur det går och hur den egna insatsen hänger ihop med helheten.

I de flesta organisationer är även förmågan till och förutsättningarna för samarbete mellan medarbetarna avgörande för verksamhetens framgång.

 

 

För att verksamheten ska uppfattas som hälsosam krävs samsyn och gemensam vilja att utveckla frågor som gäller ledarskap, organisation och arbetsmiljö (främst psykosocial).

 

Vill man jobba med att förbättra den organisatoriska hälsan är det främst inom områdena kommunikation, tydlighet och företagskultur (värderingar) som man bör göra insatserna.

 

Awance Affärsutveckling AB - 070-644 84 08 - anders@awance.se - Daggstigen 12 - 93151 Skellefteå