Utbildning

Företagsanpassade eller öppna utbildningsprogram i första hand när det gäller Exportutveckling -

Exportsäljare och Ledarskap - Mellanchefer.

 

Exportsäljarkurs (pdf)

Ledarskapsutveckling - Mellanchef (pdf)

 

Konsultåtaganden

Resurs för arbete med tex marknadsaktiviteter, produktlanseringar, framtagning marknadsplaner

och förändringsprojekt.

 

Rådgivningsinsatser

Vara idégivare och ifrågasättare vid tex strategiska diskussioner, framtagning verksamhetsplan,

sälj/marknadsutveckling och organisationsförändringar. Ofta är det nyttigt att ta med någon utifrån vid en del av dessa diskussioner.

 

Teamutveckling

Team 5D - en insats för att ”ta tempen” på hur din ledningsgrupp eller annat team i

organisationen fungerar. Utifrån resultatet går man vidare med lämplig utveckling.

 

Läs mer om Team 5D (pdf)

 

Individuell coachning

Stöttning till personer som jobbar med export, försäljningsledning eller annat ledarskap och är nya i sin roll eller känner att de vill ha lite nya idéer. Blir ofta en blandning av coachning och utbildning.

 

Läs mer om Awance Coachning (pdf)

 

Föreläsningar

Kortare idéföreläsningar runt sälj eller ledarskapsfrågor, ev med efterföljande diskussion.

Exempelvis: ”Min syn på ledarskap”, ”Konflikträdsla kostar mera än sjukskrivningar”, ”Sätt

mål på beteenden”, ”Få fart på återförsäljarna”, ”Organisatorisk hälsa”.

 

Läs mer om Awance föreläsningar (pdf)

 

Det praktiska ledarskapet handlar mycket om hur man skapar tydlighet, bra rutiner, effektiva grupper och får nöjda medarbetare.

Awance Affärsutveckling AB - 070-644 84 08 - anders@awance.se - Daggstigen 12 - 93151 Skellefteå